torsdag 17 december 2015

Tekniskt samråd och startbesked

När bygglovet blivit beviljat har man ett tekniskt samråd, det är ungefär lika tråkigt som det låter men ett måste för att gå vidare i husbyggarprocessen. Tyvärr var Thomas på kurs den dagen vi skulle ha mötet så jag var tvungen att gå själv.

På ett tekniskt samråd träffar man en handläggare från kommunens bygglovsenhet och den kvalitetsansvarige (KA) man själv anlitat. Man går bland annat igenom grundläggning, husets konstruktion, energiberäkning, fuktskyddsbeskrivning samt kontrollplan.

Efter mötet kände jag lite ångest för det är mycket med att bygga hus och det är en hel del som kan gå fel, vilket handläggaren påpekade ett flertal gånger. Även om det inte är jag personligen som ska hålla i hammaren så har man som byggherre ansvar för allt! Till exempel är man ansvarig för att en arbetsmiljöplan, på språk som samtliga byggarbetare behärskar, finns tydligt uppsatt på byggplatsen.

När kommunen anser att allt är godkänt får man ett startbesked och först då får man påbörja bygget.


Trots tråkiga möten och lite ångest så känner jag att det faktiskt är otroligt roligt att få vara med och bygga ett hus helt från början...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar