lördag 10 oktober 2015

Lagfart och nybyggnadskarta

När tomtköpet var klart så skickade vi in en lagfartsansökan till Lantmäteriet samt beställde en nybyggnadskarta från vår kommun.

När man har köpt en tomt eller ett hus måste man ansöka om lagfart för att registrera att det är du/ni som är ägare. Det är inte gratis då man både betalar en stämpelskatt samt en expeditionsavgift. Stämpelskatten varierar och baseras på köpeskillingen för tomten eller huset. För oss gick det totalt på c:a 25 000 kr, mycket pengar för att få ett litet papper där det står att vi är ägare av tomten vi köpt.

En nybyggnadskarta är en handling som måste upprättas tidigt i byggprocessen eftersom den används som underlag till bygglovsritningarna och vid ansökan om bygglov.

Enligt vår kommun innehåller nybyggnadskartan följande: baskarta (fastighetsinformation, byggnader, vägar, GC-vägar, spårbunden trafik, gatunamn, strandlinjer, fornlämningar, kraftledningar och höjdkurvor), planinformation, rättigheter, markhöjder på tomten, vägmittshöjder, arbetsfix, gränspunkter, VA-ledningsinformation med föreslagen anslutning.

Vår kommun tar ut en kostnad om c:a 7 500 kr för nybyggnadskartan, återigen mycket pengar för en bit papper...

Det positiva är att det gick fort, efter drygt en vecka så hade vi nybyggnadskartan i brevlådan. Har läst att i vissa kommuner tar det flera veckor, till och med månader, att få den. Även kostnaden för nybyggnadskartan varierar från kommun till kommun.

Summa summarum två lite tråkigare men nödvändiga kostnader som tillkommer vid byggandet av hus!

Vår nybyggnadskarta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar