tisdag 20 oktober 2015

Bygglov

Tomten var köpt, huset färdigritat och material- och färgval för fasad och tak var gjorda. Vi hade bestämt oss för var vi ville placera huset och kvalitetsansvarig var anlitad så det var äntligen dags att ansöka om bygglov.

För att få bygga hus måste man ha ett bygglov och det ansöker man om hos sin kommun som tillhandahåller färdiga blanketter som man ska fylla i. Vår kommun vill dessutom att man ska bifoga situationsplan, arkitektritningar med fasad och planlösning, markplaneringsritning och nybyggnadskarta där man ritat in husets placering.

Det är viktigt att husbygget ej strider mot detaljplanen som innehåller regler för hur tomten får användas och hur husen får utformas.Vi hade tur då vår detaljplan inte begränsade våra önskemål alls.

När vår kommun anser att handlingarna är kompletta har de 10 veckor på sig att ge ett bygglovsbeslut men två veckor efter vi skickat in vår bygglovsansökan fick vi ett brev där kommunen meddelade att vår ansökan inte var komplett.

Eftersom vi kommer bygga vårt hus på en höjd uppfyllde inte ritningarna tillgänglighetskraven. Som tur var räckte det med att man ritade dit en ramp, vilket vi tycker att arkitekten på Vårgårdahus borde känt till. Han kompletterade dock ritningarna inom några timmar, vi skickade in de nya ritningarna och sedan tog det bara några dagar så hade vi ett beviljat bygglov. Flera veckor tidigare än vi räknat med vilket var otroligt skönt!

Något som var mindre skönt var att förutom fakturan för bygglovsavgiften på c:a 26 000 kr fick vi även betala c:a 16 000 kr i planavgift...

Ytterligare ett bra mantra vid husbygge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar